สมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน PRIMA CARD

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ( Revolving Credit ) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน


กลับไปเลือกบัตรอื่น   สนใจสมัคร


รายละเอียดบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน PRIMA CARD
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)
 • คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป


เอกสารประกอบการพิจารณา
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี


กลับไปเลือกบัตรอื่น   สนใจสมัครหากไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ให้อินบ๊อกซ์มาที่เพจนะครับ


มีผู้ใช้งานออนไลน์ขณะนี้ 17 คน